Prace naukowe z dziedziny prawa przeznaczone do publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach branżowych po przetłumaczeniu przeze mnie poddawane są także korekcie native speakera, która nadaje im  ostateczny szlif, dzięki któremu praca spełnia wysokie standardy językowe wymagane przy publikacji w czasopismach zagranicznych. W tym zakresie posiadam doświadczenie zdobyte dzięki współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Szczecińskiego i Politechniki Warszawskiej.