Materiał do tłumaczenia może zostać dostarczony osobiście, bądź pocztą elektroniczną.  Sposób odbioru tłumaczenia ustala klient, może to być odbiór osobisty, przesłanie tłumaczenia pocztą elektroniczną,  zwykłą lub  kurierską.

Klienci instytucjonalni rozliczają się na podstawie rachunku z 7- dniowym terminem płatności.

Klienci indywidualni – osobiście przy odbiorze tłumaczenia, bądź w drodze przedpłaty dokonanej na konto firmy:

 

willow Maria Nightingale:
Ing Bank Śląski
21 1050 1559 1000 0090 7445 1239